Uitgebreid zoeken

Pleegkinderen uit Hongarije

Budapest (Hongarije), 1916. Hongaarse pleegkinderen dienden bij aankomst in Nederland op hun kleding een zichtbaar legitimatiebewijs te dragen.

legitimatiebewijs Julia Ott

Den Haag, ca. 1926. Voor Hongaarse pleegkinderen in Den Haag was er in de school in de Tasmanstraat een speciale klas.

Speciale klas voor Hongaarse pleegkinderen
Aanpassing

De Hongaarse kinderen pasten zich snel aan hun nieuwe omgeving aan. Al binnen een paar maanden spraken zij Nederlands.

Den Haag, ca. 1927. Hongaarse kinderen voor hun vertrek naar Hongarije op het station Staatsspoor in Den Haag.

Hongaarse kinderen voor hun vertrek naar Hongarije

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren organisaties opgericht om kinderen uit oorlogsgebieden in Nederland te laten aansterken.

Kindertreinen

Het Internationale Rode Kruis selecteerde de kinderen in Hongarije, samen met andere hulporganisaties. Het merendeel van de kinderen kwam uit Boedapest.

Pleeggezinnen

Nederlandse pleegouders die een Hongaars kind in huis wilden nemen, konden zich melden bij een van de comités. De motieven voor aanmelding waren verschillend.

De afspraak was dat Hongaarse kinderen drie maanden bij hun Nederlandse pleeggezin zouden blijven. Voor sommige gezinnen duurde dit verblijf te lang, omdat zij het niet konden betalen...

Budapest (Hongarije), 1916. Hongaarse pleegkinderen dienden bij aankomst in Nederland een legitimatiebewijs zichtbaar op hun kleding te dragen.

Legitimatiebewijs van een Hongaars pleegkind

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ongeveer 150.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM