Uitgebreid zoeken

Project Jonge Spoorzoekers

'Voor mij was dit natuurlijk extra speciaal aangezien het over mijn eigen moeder gaat.

Ter voorbereiding en inspiratie bezocht een groep docenten samen met de organisatoren van de PLG in 2014 het Museum Red Star Line in Antwerpen.

Bezoek Red Star Line met docenten

Een leerling draagt het materiaal uit het project Jonge Spoorzoekers over aan het archief en beschrijft brengt het dossier in gereedheid.

Materiaal naar het archief

Tentoonstelling met de onderzoeksresulaten van leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium als eindpresentatie van de opdracht.

Tentoonstelling resultaten

We zijn anderhalf jaar geleden binnen de PLG begonnen met verkennen van elkaars expertise en het themaveld. Hoewel binnen het geschiedenisonderwijs de stof voor het Centraal Examen steeds...

Eens in de paar maanden komen alle docenten die een pilot-project Jonge Spoorzoekers uitvoeren samen om hun resultaten onderling te bespreken.

Bijeenkomst docenten

Op zoek naar de wortels van je eigen verleden: Jonge Spoorzoekers is een landelijke Professionele Leergemeenschap van docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)...

De Stadskrant Rotterdam schreef een artikel over het deponeren van de onderzoeksresulaten van de leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium bij het Stadarchief Rotterdam. 

Artikel over Jonge Spoorzoekers in Stadskrant

Docenten lopen bij dit soort projecten vaak aan tegen dezelfde uitdagingen: hoe motiveer ik mijn leerlingen? Hoe leer ik hen zich in te leven, luisteren en doorvragen?

Centraal bij de PLG staat ā€˜samen professionaliserenā€™: gedreven docenten van verschillende scholen en de contacten met experts en erfgoedinstellingen.

Privefotoā€™s van migranten vormen een interessante bron voor toekomstig onderzoek maar zijn in de meeste archiefcollecties ondervertegenwoordigd.

Onderdeel van het traject is een bezoek aan een stadsarchief met alle leerlingen.

Bezoek aan archief

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM