Uitgebreid zoeken

Samenwerken met archieven en musea

Veel archieven (en musea) staan open voor samenwerking met school. Door samenwerking kan de rol van leerlingen als erfgoed-makers worden versterkt.

Leerlingen kunnen een bezoek brengen aan het lokale archief voor een kennismaking. Veel archieven bieden rondleidingen aan of speciale programma’s.

Onderdeel van Spoorzoekersprojecten is een mogelijke samenwerking met het lokale archief.

De interviews en foto’s die leerlingen verzamelen vormen een interessante aanvulling op bestaande erfgoedcollecties van archieven.

Dat wat erfgoedinstellingen verzamelen en selecteren om bewaard te worden, bepaalt in grote mate ons beeld van het verleden.

  • Bespreek je wensen, er is vaak veel meer mogelijk dan het standaard aanbod.
  • Neem tijd om met elkaar door te spreken wat verwachtingen en mogelijkheden zijn.
  • Betrek bij een...

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM