Uitgebreid zoeken

Vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië

Toen Joegoslavië in 1991 uit elkaar viel en de burgeroorlog uitbrak, begon de Sloveense gemeenschap...

Limburgs hulptransport voor Slovenië

Honderden mensen stonden luid juichend op het perron te wachten toen in 1956 treinen vol Hongaarse vluchtelingen in Nederland aankwamen. Waarom werden deze vluchtelingen zo hartelijk ontvangen?

De eerste migratiegolf kwam op gang na de onafhankelijkheidsverklaringen van Slovenië en Kroatië in 1991.

Vluchtelingen uit Bosnië (‘ontheemden’) werden in eerste instantie gescheiden van andere asielzoekers opgevangen, voornamelijk in leegstaande kazernes en andere gebouwen.

Na het oplaaiende geweld in Kosovo in 1998 en de daaropvolgende NAVO-bombardementen in 1999 kwam er een tweede grote vluchtelingenstroom uit voormalig Joegoslavië op gang.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM