Uitgebreid zoeken

Vluchtelingen

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ã©Ã©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

De eerste van 670 Hongaarse vluchtelingen komen aan per trein op het Centraal Station van Utrecht, 15 november 1956. Collectie Spaarnestad Photo

Aankomst Hongaarse vluchtelingen

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712

Musicus Monir Albaiyati, die als artiestennaam ook wel Monir Goran hanteert, werd in 1975 geboren in de Koerdische stad Kirkuk, in het noorden van Irak.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Als oudste in een gezin met vader, moeder en twee zussen groeide Esad Efendic op in Potočari, een dorpje in de gemeente Srebrenica.

Met haar ouders, broer en een nanny bracht Mónica Acuña Montecinos haar jeugdjaren door in een middenklassebuurt van de Chileense...

Vluchtelingen

Nederland kent een lange geschiedenis van opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen zijn migranten die huis en haard hebben verlaten en tijdelijk of permanent een heenkomen in het buitenland zoeken...

Hugenoten

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten - Hugenoten  genaamd - hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland.

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het Centraal Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen en het daaronder vallende Comité voor Joodsche Vluchtelingen bracht het geld bij elkaar waarmee van augustus tot oktober 1939 het Centraal...

Bouw Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork 1939

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM