Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenbeleid

De eerste Vreemdelingenwet - van 1849 - werd nauwelijks nageleefd. Zo bleef de grensbewaking tot in de 20ste eeuw zeer beperkt.

Hotel Nederland : vol 
Auteur Peter van Straaten, Peter van, tekenaar  
Uitgever 1995, 1 april (Amsterdam : Vrij Nederland)  

Hotel Nederland

In de Vreemdelingenwet van 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Vreemdelingenwet 1849

Verzet van de Nederlandsche Toonkunstenaarsbond dat een ‘Actie comité tot weer van buitenlandsche musici’ had opgericht.

'Actie comité tot weer van buitenlandse musici'
Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Wetten en regels bepalen in hoge mate welke positie migranten in de samenleving innemen. Vóór de 19de eeuw kende Nederland geen landelijk Vreemdelingenbeleid.

Er was na 1950 een groot tekort aan arbeidskrachten, dus waren arbeidsmigranten zeer welkom. Nederland sloot met zes landen een wervingsverdrag.

De economische depressie en de sterk stijgende werkloosheid leidden in de jaren '30 tot nieuwe beperkingen.

Asielbeleid

Naast arbeidsmigranten en migranten uit voormalige koloniën kreeg Nederland in de 20e eeuw steeds meer te maken met asielzoekers.

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Het uitzetten van vreemdelingen (1849)

Lange tijd bemoeide de overheid zich weinig met de binnenkomst en het verblijf van migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM