Uitgebreid zoeken

Wetgeving rond gemengde huwelijken

Artikel
Betty de Hart
2005
Recht der Werkelijkheid, 26 jrg. Nr. 1, 2005, pp. 31-46.
Betty de Hart
2003

Hoewel in de discussies over gezinsvorming en -hereniging het beeld wordt geschetst dat het met name zou gaan om Marokkanen en Turken, vormen in de praktijk Nederlanders de grootste groep van...

Nemesis. Tijdschrift voor vrouwen en recht, 19 (2003) nr. 3, pp 54-62
Betty de Hart
2001
Gaan en Staan, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 21 (2001), pp. 60-80
Boek
Betty de Hart
2012

Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat.

Herman Obdeijn en Marlou Schrover
2008

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Bertha de Hart
2003

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM