Uitgebreid zoeken

Zeelui uit Kaapverdië

Buiten Kaap-Verdië en Portugal, de oude kolonisator, wonen nergens zo veel Kaapverdianen als in Rotterdam. De eersten kwamen in de jaren vijftig om hier in de haven te werken.

De eerste Kaapverdianen woonden in hotels in de Rotterdamse haven.

De boot is gebruikt in processie ter gelegenheid van de viering van Kaapverdiaanse São João (24 juni) in Rotterdam.

Kaapverdiaanse boot voor São João (Johannesfestiviteiten)

In de beginjaren waren er nog geen Kaapverdische organisaties. Kaapverdianen ontmoetten elkaar in de pensions.

Kaapverdiaanse arbeidsmigranten kwamen naar Nederland in een tijd waarin het economisch goed ging met Nederland. Er was dan ook veel vraag naar arbeidskrachten.

Blauwmetalem drum met groen deksel, af te sluiten met een metalen ring. Oorspronkelijk is deze drum gebruikt voor vervoer van geconcentreerd vruchtensap uit Brazilië.

Kaapverdiaanse 'Tambor'

Kaapverdianen zijn verspreid over de hele wereld. Allemaal hebben ze familieleden, kennissen of dorpsgenoten in het buitenland....

Na de komst van Kaapverdische zeemannen bleven Kaapverdianen naar Nederland komen. In de jaren '60 kwamen vooral Kaapverdianen die eerst een tijdje in Portugal hadden gewerkt.

Het Vaticaan voerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) een koerswijziging door. Voortaan konden katholieke migranten parochies stichten op basis van een minderheidstaal.

Portugeestalige kerk in Rotterdam

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM