Uitgebreid zoeken

wet- en regelgeving

Vrouwen kregen nu bij huwelijk niet langer automatisch de nationaliteit van hun echtgenoot.  Dat betekent dat Nederlandse vrouwen die met een buitenlander trouwen de Nederlandse nationaliteit...

Nationaliteit gehuwde vrouw 1963

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Het directe effect van de Vreemdelingenarbeidswet van 1934 was waarschijnlijk niet zo groot, maar op lange termijn deed de maatregel wel degelijk haar invloed gelden.

De economische depressie en de sterk stijgende werkloosheid leidden in de jaren '30 tot nieuwe beperkingen.

De strengste maatregelen in de jaren '30 hadden betrekking op joden en anderen die nazi-Duitsland wilden ontvluchten.

Staatsblad, 1984, nr 628

Rijkswet op het Nederlanderschap 1984

In deze wet is vastgelegd wie Nederlander was en hoe men het Nederlanderschap kon verkrijgen of verliezen.

Nationaliteitswet 1850

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking.

Vreemdelingenwet 1965

Toen vanaf 1934 voor loonarbeid van vreemdelingen een vergunning nodig was richtten sommige vreemdelingen een eigen bedrijfje op.

Wet zelfstandige arbeid van vreemdelingen 1937

In de Vreemdelingenwet van 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Vreemdelingenwet 1849

Het strenge toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten werd in 1995 aangescherpt met de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 1995

Vanaf 1892 had maar een klein deel van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit.

Wet Nederlandsch onderdaanschap in Nederlandsch-Indië 1910

De economische depressie leidde in de jaren dertig tot een hoge werkloosheid. Politieke partijen en de vakbeweging wilden maatregelen om de werkgelegenheid van Nederlanders te beschermen....

Vreemdelingenarbeidswet 1934

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden.

Vestigingsverdrag met Duitsland 1906

Vanaf de jaren zeventig voerde de Nederlandse overheid een streng toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Wet Arbeid Buitenlandse werknemers (WABW) 1979

Wetten en regels bepalen in hoge mate welke positie migranten in de samenleving innemen. Vóór de 19de eeuw kende Nederland geen landelijk Vreemdelingenbeleid.

Volgens het verdrag konden onderdanen zich vrij vestigen in het andere land mits er geen bezwaren waren uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en zij in hun...

Vestigingsverdrag België 1934

Staatsblad, 1999, nr 232

Remigratiewet 1999

Met deze wet werd het Nederlanderschap primair verkregen door afstamming.

Wet op het Nederlanderschap 1892

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM