Uitgebreid zoeken
Terug naar huis : een speurtocht naar mijn Joodse verleden en wat ik onderweg tegenkwam
Scriptie Instituut voor Voortgezet Agogisch Beroepsonderwijs, afd. Vrouwen en welzijnswerk.
Ruimers, Joselie
boek
1982
joodse vrouwen / biografische gegevens / anti judaïsme / fascisme / racisme / seksisme / slachtoffers / daders / egodocument / scriptie
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM