Uitgebreid zoeken
Thinking feminist : key concepts in women's studies
Deze bundel geeft een overzicht van de ontwikkelingen infeministische kennis, theorieën over verschillende onderwerpen,zoals seksualiteit, gezin, arbeid, raciale verhoudingen,geschiedenis, geweld, voortplanting, moederschap, gezondheid,onderwijs, literatuur en vrouwbeelden. Bevat uitgebreideliteratuuropgave. Is bedoeld als introductie voor studenten diecursussen vrouwenstudies volgen.
Richardson, Diane / Robinson, Victoria
boek
1993
vrouwenstudies / theorieën / racisme / seksualiteit / moederschap / geweld / vrouwbeelden / populaire cultuur / romans / voortplanting / gezondheid / betaalde arbeid / historiografie / onderwijs / bundel / reader
The Guilford Press
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM