Uitgebreid zoeken

Tips & Tricks bij het aangaan van een samenwerking

  • Bespreek je wensen, er is vaak veel meer mogelijk dan het standaard aanbod.
  • Neem tijd om met elkaar door te spreken wat verwachtingen en mogelijkheden zijn.
  • Betrek bij een uitvoerige samenwerking het archief bij meerdere fases van het project
  • Maak gebruik expertise van het museum/archief. Zo heeft het Stadsarchief de verantwoordelijkheid voor het maken van een toestemmingsformulier/quitclaim. Daar zit ook hun expertise. Bij archieven zit ook inhoudelijke expertise, zij kunnen allerlei nuttige info over migranten bieden.
  • Laat, als je met leerlingen op school werkt, het archief weten wat je doet
  • Neem tijd om na afloop mogelijke verbeterpunten te bespreken (dat is goed voor vervolg)
  • Kijk naar belang archief/museum zelf en eigen belang
  • Belangrijk evalueren, langduriger relatie op te bouwen.
  • Archieven/musea hebben soms mogelijkheid om materiaal van leerlingen te presenteren
  • In sommige steden zijn thematische stadswandelingen mogelijk, gecombineerd met een bezoek aan het archief.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM