Uitgebreid zoeken

Tips & Tricks bij het gebruik van foto's

  • Bereid je leerlingen voor op het interview en de foto’s die ze kunnen verzamelen. De ervaring leert dat als je leerlingen enkel de opdracht meegeeft dat ze beeldmateriaal bij het interview moeten verzamelen, ze geneigd zijn een pasfoto van de geïnterviewde te vragen.
  • Maak tijdens de voorbereiding in de klas bijvoorbeeld gebruik van de foto’s uit de databank van het Historisch Beeldarchief Migranten. Je kunt de leerlingen laten oefenen met de meer dan 5.000 foto’s, die altijd voorzien zijn van context. Laat ze bijvoorbeeld het verhaal van een van de migranten uit de databank vertellen aan de hand van drie foto’s.  
  • Oefen met het stellen van vragen bij foto’s, zonder dat leerlingen direct overgaan op interpretatie. Wat zie je, niet wat denk je te zien.
  • Wanneer je samenwerkt met het plaatselijke archief, vraag dan of die ook interesse hebben in foto’s. Zo ja, zorg dan dat de geïnterviewden toestemming geven voor het archiveren van het beeldmateriaal.
  • In het geval van archiveren, moeten de foto’s ook op hoge resolutie gescand worden. Voor enkel een werkstuk is een scherp foto van een foto voldoende, voor het archiveren of wanneer ze gebruikt dienen te worden bij een tentoonstelling, laat de leerlingen dan vragen of ze de foto’s mee mogen nemen om te scannen

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM