Uitgebreid zoeken

Tjalie Robinson: schrijven tussen Oost en West

[title]

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil. Hij was de oudste zoon van een Indische vrouw en een Hollandse beroepsmilitair in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Bij toeval kwam hij ter wereld in Nijmegen, tijdens een verlofperiode van zijn ouders. Maar hij groeide op en werd gevormd door de koloniale samenleving in het overzeese Indië. Enige jaren nadat de staat Indonesië zelfstandig was geworden, vertrok hij in 1954 met zijn gezin naar Nederland. Daar wierp hij zich op als de geschiedschrijver van de Indische leefwereld van weleer. Dat deed hij met de overtuigingskracht van een geboren verteller. Hij was niet alleen een kroniekschrijver van zijn tijd, maar ook een journalist die op beeldende wijze verslag deed van de wereld om hem heen. Verder was hij een sociaal bewogen organisator en een Indische stem met een roeping. Tot slot was hij een vooruitziend migrant, die zijn land van herkomst nimmer verloochende. Hij gebruikte die juist als spiegel bij zijn oriëntatie op een nieuwe wereld.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM