Uitgebreid zoeken

Toespraak coordinerend voorzitter LOM-samenwerkingsverbanden

Aydin Akkaya hield een toespraak namens de LOM-samenwerkingsverbanden, als coördinerend voorzitter. De LOM-samenwerkingsverbanden zijn een belangrijke partner van deze website. Aydin stelde in zijn bijdrage twee aspecten van de migratiegeschiedenis centraal. Ten eerste refereerde hij aan een opmerking die een Nederlandse collega maakte, toen hij nog niet lang in Nederland was. ‘Turken zijn ook mensen’, zei deze collega in een gesprek tegen Aydin. Dit interpreteerde Aydin op dat moment als een compliment. Waarop Aydin deze opmerking herhaalde in de kroeg, waar alleen Turken aanwezig waren, en op de werkvloer in het bijzijn van Nederlanders. Zowel Turken als Marokkanen reageerden negatief. Aydin wees met dit voorval op de frictie tussen enerzijds onwetendheid en misschien goede bedoelingen van de Nederlandse bevolking ten opzichte van gastarbeiders en anderzijds, zeker vanuit hedendaags gezichtspunt, het verwrongen beeld van gastarbeiders als waren zij alleen arbeiders en geen mensen. Daarnaast vroeg Aydin zich af hoe het mogelijk is dat het migratiedebat alleen over Marokkanen en Turken gaat, terwijl hij op de website over een veel groter aantal migrantengroepen kan lezen. Na een toost op de website en de mooie zondagmiddag gaf hij het woord terug aan gastvrouw Naima Azough.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM