Uitgebreid zoeken
transformatie-gericht zwart feministisch onderzoek
Doctoraal-scriptie culturele antropologie RijksuniversiteitUtrecht. Onderzoek naar wat zwarte vrouwenstudies inhoudt, hetdoel en de betekenis ervan voor docenten en studenten. Deonderzoeksgegevens zijn gepresenteerd op "The Nationalconference of Black women in Academy" aan het MassachussettsInstitute of Technology in Cambridge in januari 1994 onder detitel "Black women's studies and black feminist studies: towardsa transformative approach". Het onderzoek spitst zich toe op deAmerikaanse situatie waar zwarte vrouwenstudies geen officieelonderdeel van het studieprogramma zijn.
Kibbelaar, Paula
boek
1993
zwarte vrouwenstudies / wetenschappelijk onderwijs / theorieën / scriptie / Verenigde Staten
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM