Uitgebreid zoeken

Uitbreiding van het ambtenaren- en politieapparaat

Het directe effect van de Vreemdelingenarbeidswet van 1934 was waarschijnlijk niet zo groot, maar op lange termijn deed de maatregel wel degelijk haar invloed gelden. De verplichting voor vreemdelingen om een werkvergunning aan te vragen is namelijk nooit meer verdwenen. Wat ook blijvend bleek, was de uitbreiding van het ambtenaren- en politieapparaat. De afdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking op het ministerie van Justitie werd groter en belangrijker. In steeds meer gemeenten kwam er bij de politie een aparte afdeling voor vreemdelingen. De registratie van vreemdelingen en de controle op hen werd dus steeds uitgebreider. Alle buitenlanders die na maart 1938 naar Nederland kwamen en daar langer dan een maand wilden blijven, moesten over een geldige verblijfsvergunning beschikken. Voor omstreden groepen vreemdelingen als zigeuners en Chinezen werd in de jaren '30 zelfs een landelijk registratiesysteem aangelegd.


 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM