Uitgebreid zoeken
Uithangteken met schoorsteenvegers
Schrijvers
hout (eiken)
1911
schoorsteenveger / Cavallini, Erven J. / Camozzi, E.A. / schoorsteenveger / migratie / Schoorsteenvegerssteeg / Italië / ambachten en beroepen
Amsterdams Historisch Museum
Amsterdams Historisch Museum, bruikleen O.W. Boers / R.J.J. Kuiper
Amsterdam Museum
via de website van Amsterdam Museum.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM