Uitgebreid zoeken
Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca 1810)
De afwezigheid van vrouwen bij activiteiten van genootschappen was aanvankelijk zo vanzelfsprekend, dat in de reglementen geen melding werd gemaakt van uitsluiten of toelaten van vrouwen. In de loop van de achttiende eeuw gingen vrouwen deelnemen aan de activiteiten van genootschappen of werden ze toehoorder. Ze werden soms lid of donateur. Claudette Baar-de Weerd beschrijft de discussies over het toelaten van vrouwen, de rol die zij binnen de verschillende soorten genootschappen speelden en hun sociale achtergronden. Ze bespreekt dichtgenootschappen, algemene genootschappen, hervormingsgezinde genootschappen en wetenschappelijk georiënteerde genootschappen. Ze vergelijkt de positie van Nederlandse vrouwen met die van hun seksegenoten in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. In de bijlage lijsten met persoonsgegevens van leden/donateurs.
Baar-de Weerd, Claudette
boek
2009
organisaties / vrouwenorganisaties / vrije tijd / kunsten / literatuur / wetenschap / discriminatie / Nederland / Verenigd Koninkrijk / Frankrijk / Duitsland / 18e eeuw / 1800-1809 / 19e eeuw
Hilversum
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM