Uitgebreid zoeken
Uw sociale zekerheid wanneer u zich verplaatst in de Europese Unie
Deze handleiding geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de socialezekerhiedsstelsels van de verschillende lidstaten georganiseerd zijn en functioneren. Ze vermeldt ook de voorwaarden waaronder men rechtheeft op de verschillende verstrekkingen en bespreekt de formaliteiten die u moet vervullen.
boek
2002
sociale zekerheid / migratie / EG-landen / naslagwerk
Luxemburg
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM