Uitgebreid zoeken

Vastleggen van herinneringen

Oral history, of mondelinge geschiedenis, is een vorm van geschiedschrijving waarbij de herinneringen van ooggetuigen centraal staan. Door middel van interviews worden de herinneringen van geïnterviewden vastgelegd zodat deze kunnen dienen als historische bron. Op die manier krijgen ook groepen die in traditionele bronnen ondervertegenwoordigd zijn een stem. Minderheden zijn hier een goed voorbeeld van. Er wordt veel óver hen geschreven in bijvoorbeeld beleidsstukken, die uiteindelijk in lokale of nationale archieven terecht komen. Maar in diezelfde archieven zijn nauwelijks stukken te vinden waarin deze minderheden zélf aan het woord komen. De stem van de gewone man heeft doorgaans weinig plaats in de geschiedschrijving.

Door leerlingen ‘de gewone man’ te laten interviewen, komt het vak geschiedenis meer tot leven. Het besef dat hét verleden niet bestaat en dat het bij geschiedenis gaat om verhalen en reconstructies wordt door het gebruik van mondelinge geschiedenis eens temeer aangewakkerd. Leerlingen leren door middel van interviews met ooggetuigen op een natuurlijke wijze de ruimere historische context te begrijpen en gebruiken. Ze gebruiken op een actieve manier dat wat ze bij het vak Geschiedenis leren, om zelf geschiedenis ‘te maken’. Door bijvoorbeeld hun verslagen en interviewopnames op te slaan in lokale archieven, dragen zij bij aan de vorming van hun stadsgeschiedenis. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM