Uitgebreid zoeken

Vergelijkingen toen en nu

Wat opvalt bij de bestudering van het bronmateriaal van rond 1920 zijn de vergelijkingen tussen toen en nu. Er werden toen veel dezelfde soort claims en argumenten gemaakt, door zowel NGOs als door IGOs en beleidsmakers. In het geval van de Russische vluchtelingen werd er regelmatig gesproken over burdensharing. Er heerste bij NGOs en beleidsmakers de opvatting dat de aan Rusland grenzende landen niet als enige de (financiële) consequenties konden dragen voor de vluchtelingen. Het Nansen paspoort was een internationale overeenkomst welke een oplossing creëerde voor dit probleem. Het zorgde ervoor dat mensen vrij konden reizen naar werk of naar familie en vrienden die bereid waren hen te ondersteunen. Op die manier nam de druk af van plekken die veel vluchtelingen ontvingen. Plaatsen zoals Constantinopel (het huidige Istanboel), waar grote aantallen Russische vluchtelingen zaten, werden ontlast. 

Het probleem van burdensharing speelt nu ook binnen de Europese Unie. Er wordt regelmatig gepleit voor een asielbeleid waarbij druk op plekken zoals Griekenland en Italië minder wordt en waarbij de kosten voor de vluchtelingen eerlijker worden verdeeld. Het bestuderen van NGOs vroeger heeft zodoende een groot maatschappelijk belang. Het zorgt ervoor dat we leren welke beleidsmaatregelen wel en niet werkten. We zullen de hedendaagse problemen met betrekking tot vluchtelingen beter leren begrijpen, door middel van het besturen van NGO archieven. Als het Nansenpaspoort destijds werkte voor het probleem van burdensharing, zouden we anno nu kunnen nadenken over mogelijke identieke oplossingen.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM