Uitgebreid zoeken

Europese scholing bij de Jezuiten

Na de basisschool ging ik naar een internaat, het jezuïetencollege Saint Augustin. Dit internaat lag boven op een heuvel. We noemden het 'The Mountain'. Het was ook moeilijk om op dit college te komen. Ik heb daar een bijzondere schooltijd gehad. We kregen les van witte paters, leerden van hen Latijn, Frans Engels, filosofie, Europese literatuur en geschiedenis.

De scholing die ik hier gekregen heb was heel Europees georiënteerd. We leerden veel over de geschiedenis van Europa en lazen Europese verhalen als Robinson Crusoe. Ik was enorm gefascineerd door de Europese geschiedenis, vooral de Engelse. Op de basisschool was ik al door de Engelse geschiedenis gegrepen na het lezen van het verhaal over Oliver Cromwell. We hoorden hoe Cromwell jaren na zijn dood in 1660 alsnog ter dood werd veroordeeld: zijn lichaam werd opgegraven, onthoofd en door Londen gesleept. Voor een jongen zijn zulke verhalen fascinerend, ik verslond ze! Dat we niets over onze eigen Afrikaanse geschiedenis leerden was natuurlijk wel een gemis. Toch ben ik blij dat ik zo grondig onderwezen ben in de Europese cultuur en geschiedenis.

Relativeren door Shakespeare

Shakespeare bijvoorbeeld, die móet je gelezen hebben! Zijn tragedies leren je om te relativeren. Dat is belangrijk, juist in deze tijd. Ik kan me niet voorstellen dat je zonder Shakespeare gelezen te hebben een normaal mens kunt zijn. Ik koester dit als een vooroordeel, anders heb ik al die pijn voor niets gehad om op mijn twaalfde Shakespeare te lezen...

Veel culturen kennen het gegeven van een tragedie niet. Dat is een gemis, omdat je van de tragedie leert dat je niet onfeilbaar bent. De Shakespeareaanse tragedie heeft altijd hetzelfde plot: een held gaat ten onder vanwege een karakterfoutje, een fatal flaw. Alleen idioten doen alsof de mens de maat van alle dingen is. Als je het gegeven van een tragedie begrijpt, kun je geen extremist zijn. Onvermogen tot relativeren leidt tot ellende. We zijn als mensen emotioneel, door te relativeren word je beschaafd.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM