Uitgebreid zoeken

Marokkaanse Nederlander

Mijn Marokkaanse achtergrond en ook mijn geloof spelen wel een rol, maar ik zie het puur als een privé-aangelegenheid. Met mijn vader sprak ik hier vroeger ook over. Het waren geen lange gesprekken, maar wat hij zei waren altijd wezenlijke dingen over het leven. Hij vond het heel belangrijk dat ik mijn identiteit niet verloochende, en dan bedoelde hij dat ik moslim én Marokkaan ben. Hij vond niet dat we hier heel nadrukkelijk mee naar buiten moesten treden, maar privé moest dit wel een belangrijke rol spelen. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Vergeet niet dat je ook doodgaat, vergeet God niet. Het geloof is het fundament van je leven.’

'De Marokkaan' bestaat niet

Ik erger me over de manier waarop er over Marokkanen gesproken wordt. Mensen hebben vaak een heel verkeerd beeld van Marokkanen. ‘De Marokkaan’ bestaat niet, er zijn zoveel verschillen onderling! Helaas zijn er niet genoeg schrijvers die hier een goed beeld van geven. Daarnaast vergeten mensen dat ‘de Marokkanen’ over wie ze het hebben allang geïntegreerd zijn en inmiddels betrokken klassenouders zijn. Ik heb als peuter ook rozijntjes uitgedeeld op school en ‘hap hap hap, slok, slok, slok’ gezongen bij het eten!

Historisch besef

Mensen hebben vaak te weinig historisch besef. Als Nederlanders meer zouden weten over de Nederlandse geschiedenis en over de geschiedenis van migranten, zouden ze anders aankijken tegen migranten en hun nakomelingen. Het is belangrijk dat de verhalen van migranten en hun nakomelingen verteld worden. Ik praat er weleens met collega’s over dat we iets moeten doen met het gegeven dat we nu even oud zijn als onze vaders toen ze net in Nederland kwamen. Er is zoveel veranderd in twee generaties! Ik ben wel optimistisch over de toekomst. Ik denk dat de volgende generatie, over een jaar of twintig, veel neutraler kijkt naar migranten en nakomelingen van migranten.

Missie als acteur

Ik zie hierin voor mijzelf een belangrijke taak. Als acteur kan ik mensen verleiden om zich in mij te verplaatsen, zodat ze mij niet zozeer zien als Marokkaan, maar gewoon als mens. Als acteur probeer ik invloed uit te oefenen op hoe mensen denken, onder andere over Marokkaanse Nederlanders. Ik heb bewust gekozen om als acteur in films te spelen, niet in het theater, omdat het bereik van film groter is. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken.

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast acteren vind ik veel andere dingen belangrijk. Ik loopt rond met vele plannen. Ik wil betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving en vind het bijvoorbeeld belangrijk dat jongeren nadenken over hun toekomst. Daarom ben ik het onderwijsproject ‘Paspoort naar je  toekomstdroom’ begonnen. Ik probeer hierin jongeren te stimuleren om na te denken over hun eigen ambities. Ze willen allemaal profvoetballer worden, of dokter of piloot. Ik probeer hen te laten onderzoeken wat ze écht willen, waar hun drive ligt. Ik help hen in dit project om hun ambities realistisch te maken.

Een ding weet ik zeker: hier in Nederland ligt mijn toekomst.

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM