Uitgebreid zoeken

Mijn jeugd in Amsterdam

Ik werd in 1980 geboren in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd, het was een heel mooie, onschuldige tijd. Ik was een jongen die veel buiten speelde. Als ik thuis kwam van school liep ik meteen weer naar buiten, naar het Nikeplein. Daar waren dan al mijn vrienden. We voetbalden vaak de hele middag en vergaten alles om ons heen.

Verschillende culturen

Dit samen spelen met kinderen uit allerlei culturen heeft grote invloed gehad op wie ik nu ben. Mede hierdoor kan ik nu goed omgaan met mensen uit verschillende culturen. Door dit samen spelen heb ik geleerd dat iedereen gelijk is en hebben we elkaars taal geleerd. Ik had Nederlandse vrienden, Surinaamse vrienden, het maakte niet uit wat iemands achtergrond was.

Oudste kind

Na mij kregen mijn ouders nog acht kinderen. Als oudste kind had ik een speciale positie binnen het gezin. Omdat ik de oudste was, gaf mijn vader mij de verantwoordelijkheid de man in huis te zijn. Mijn vader had als kind dezelfde functie gehad, hij was de bewaker geweest van het huis en kwam op voor zijn familie. Omdat mijn ouders het Nederlands niet goed beheersten las ik alle brieven en moest ik de belangen behartigen van de familie Chaara. In plaats van andersom maakte ik hen wegwijs in de Nederlandse samenleving.

Het dragen van deze verantwoordelijkheden tijdens mijn jeugd heeft grote invloed heeft gehad op wie ik nu ben. Hierdoor heb ik veel vaardigheden ontwikkeld waardoor ik altijd op actief sta. Het nadeel is misschien dat het moeilijk is om deze positie los te laten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM