Uitgebreid zoeken

Mijn komst naar Nederland

Na een jaar studeren in Dublin en een jaar in Bath (Engeland) en vertrok in ’89 naar Tilburg om daar Sociale Zekerheidswetenschappen te gaan studeren. Ik leidde hier een schizofreen leven als buitenlandse student tussen de Nederlandse studenten in Tilburg. Ik verkeerde in een permanente onzekerheid of ik in Nederland mocht blijven, ieder jaar was het spannend of mijn verblijfsvergunning zou worden verlengd.

Mijn medestudenten leefden in een compleet andere wereld. Zij hadden geen idee van de regelgeving van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) die mijn leven beheerste. Daardoor begrepen ze weinig van mijn situatie. Ze maakten bijvoorbeeld plannen over hun toekomst. Omdat de kans dat ik mijn dromen zou kunnen realiseren zeer klein was, hield ik mijn plannen voor mezelf. Ik kon ook geen zekerheid bieden wat vriendschappen en relaties betrof, omdat ik ieder moment het land uit gezet kon worden. Dat maakte dat ik erg op mezelf gericht was. Het creëerde een psychische sfeer waarin ik besefte dat ik voor honderd procent afhankelijk was van mijzelf en mijn eigen vermogens om te overleven.

IND

Het is een van de grootste nachtmerries om geconfronteerd te worden met de bureaucratie en regelgeving van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Het zorgt ervoor dat je altijd met vraagtekens rondloopt, uitzetting hangt voortdurend boven je hoofd, wat grote invloed heeft op je gemoedstoestand. Als je daar lange tijd mee te maken hebt bestaat het gevaar dat je denkt dat hoe de IND functioneert representatief is voor Nederland.

Ik had het geluk dat ik bevriend raakte met Nederlanders, waardoor ik mijn ervaringen met de IND kon relativeren. Zelfs toen ik al raadslid was van stadsdeel Amsterdam Zuidoost kreeg ik nog een afwijzing van de verlenging van mijn verblijfsvergunning, met de mededeling dat mijn aanwezigheid in Nederland geen wezenlijk Nederlands belang diende. Wat moet je nog meer doen om erbij te horen, vroeg ik me af?

Inmiddels heb ik de Nederlandse nationaliteit. Pas als je klaar bent met de IND en Nederlander bent geworden, kun je beginnen met het herstellen van je houding ten opzichte van Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM