Uitgebreid zoeken

Een veelzijdige opa

Mijn opa was een bijzondere man. Ik heb hem nog gekend, hij heeft de wonderbaarlijke leeftijd van 114 jaar bereikt. Op het laatst was hij blind, hij voelde dan met zijn handen wie ik was. Toen ik zeventien was heb ik veel met hem gesproken. Ik was heel erg bezig met wie ik was en waar ik vandaan kwam. Mijn ouders wisten niet zoveel over het verleden. Daarover praatte ik dan met mijn opa.

Grootgrondbezitter, boer, notaris, soldaat

Mijn opa werd in 1880 geboren in het dorpje Ketama, in het Noorden van Marokko. In zijn familie was hij de eerste die zich vestigde, zijn ouders leefden nog als nomaden. Hij bezat veel grond, niet hectaren, maar bergen! Naast grootgrondbezitter en boer was hij ook notaris. Hij was echt een ondernemer en inventief in het vinden van manieren om geld te verdienen. Hij ging bijvoorbeeld naar de markt en stond daar met een bord: ik ben notaris. Als notaris heeft hij heel veel huwelijken gesloten. Het leven van mijn opa was eenvoudig en hard. In die tijd bepaalde je kracht en aanzien hoeveel grond je bezat. Mijn opa kon heel veel, tijdens de vrijheidsstrijd in de jaren twintig was hij ook soldaat.

Vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden

Onder de vrijheidsstrijder Mohammed Abdelkrim El Khattabi heeft mijn opa gevochten tegen de Spanjaarden, die het noordelijke deel van Marokko in hun macht hadden. Boven zijn deur had hij een geweer hangen, waarmee hij gevochten had in deze oorlog. Hij was daar heel trots op. Als jongetje schrok ik natuurlijk van het wapen. Mijn opa vertelde mij hoe Abdelkrim en zijn mannen bij iedereen aan de deur klopten om te vragen of ze mee wilden vechten tegen de Spanjaarden. Mijn opa kon heel trots vertellen hoe ze met tientallen tegen een heel leger vochten en nog wonnen ook. Als Berbers waren ze gewend zich te moeten verdedigen. Iedere nacht kon iemand op je deur kloppen en je land opeisen.

Abdelkrim el KhettabiAbdelkrim el Khettabi


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM