Uitgebreid zoeken

De kracht van herinneringen - een onderzoek naar de ervaringen van Indische senioren en hun wensen

In 2009 heb ik voor mijn afstuderen voor sociologie een kwalitatief onderzoek gedaan naar senioren uit voormalig Nederlands-Indië. Ik heb voor dit onderzoek met vele senioren gesproken, zowel individueel als in groepsverband. Ook heb ik contactpersonen van verschillende organisaties gesproken die zich richten op deze doelgroep en heb ik een aantal bijeenkomsten en een aantal doelgroepspecifieke zorginstellingen bezocht.

Ik heb me in dit onderzoek gericht op de sociale en culturele bindingen van deze senioren en het belang van doelgroepspecifieke ouderenzorg voor deze groep. De reacties waren overweldigend en ontroerend.

Met dit onderzoek heb ik geprobeerd om deze mensen een stem te geven, juist deze mensen die heel lang vooral hebben gezwegen over hun ervaringen. Ik wilde hun verhalen en herinneringen optekenen, nu het nog kan. Daarnaast wilde ik weten wat voor wensen en behoeften deze mensen hebben betreffende doelgroepspecifieke ouderenvoorzieningen. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan een waardige, menselijke ouderenzorg waar mensen zich thuis en begrepen kunnen voelen.

Afgelopen jaar zijn er verassend veel reacties en aanvragen binnengekomen; voor het bestellen van de scriptie, voor artikelen en lezingen. De senioren zelf hebben heel warm en enthousiast gereageerd, ze waren heel blij met het eindresultaat en alles wat het teweeg heeft gebracht.

Lees of download mijn scriptie hier of kijk bijvoorbeeld naar 

www.indischhistorisch.nl

Voor meer informatie of reacties:

josineengelsathotmail [dot] com

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM