Uitgebreid zoeken

Migratie Noord-Duitsland/Hamburg/ Friesland (Harlingen) 18e eeuw

Interessant om migratie te volgen.

In mijn geval gaat het om iemand die uit Noord-Duitsland naar Friesland is gegaan, in de 18e eeuw, rond 1780. Hij, Johannes Sifferin (Severin etc.) Dahs, zou chirurgijn zijn en in Hamburg geboren (rond 1750?). Hij is getrouwd met Johanna van Aerssen (Aassen etc.) gedoopt 1754 in Harlingen (geen trouwakte, huwelijk moet rond 1785 zijn, in Friesland of elders?). Ze hebben 4 kinderen, de laatste 3 geboren in Harlingen, maar de 1e, Johanna Maria, geboren 8.2.1783 in West Munster (welke? Westfalen/Münster, Munster/Oertze/Niedersachsen (bij Hamburg/Hannover) of zelfs in Drente, waar Munster-naam/familie voorkwam?). Zeer mogelijk een "voor-kind"). Van de 2e en 4e kinderen is niet veel bekend (alleen doopakte Harlingen). Het 3e kind is Magnus, geboren 1787 Harlingen, mijn verdere voorvader. De naam Magnus komt overigens zeer waarschijnlijk uit de familie van Johanna van Aarssen, zijn moeder, en dan weer aangetrouwd (familie Lucassen, de zilversmid uit Deventer).

Hoe kan de reis vanuit noord-Duitsland naar Nederland gegaan zijn, waar is wat te vinden, als je geen geboorteakte en geen trouwakte hebt. Zelfs de naam is niet zeker: er is Sifferin met zijn vele varianten (Severin etc.) en er is de naam Dahs, die later verdwijnt. Dahs kan een bijnaam zijn (das, scheerkwast (kapper!), of zelfs verbastering van Darss (schiereiland Noord-Duitsland, kust Mecklenurg-Vorpommern). Wie het weet mag het zeggen!


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM