Uitgebreid zoeken

Surinamers en Javanen van Suriname

Onder de werknaam BanyuMili (stromend water) ontplooit Reinier Kromopawiro tal van online activiteiten.

www.javanenvansuriname.info

Website met heel veel informatie over taal en cultuur en geschiedenis van de Javanen van Suriname. Online sinds voorjaar 2000.

www.javanenindiaspora.net

Website met mondiaal overzicht van Indonesiërs in diaspora, inclusief Javanen in diaspora en Surinamers in diaspora. Geïllustreerd met een overzichtelijk schema.

www.surinamersindiaspora.net

Website met informatie over Surinamers in diaspora.

www.banyumilijawainternasionaal.net

In samenwerking met Javanen in diaspora uit Indonesië, Singapore, Maleisië, Thailand, Nieuw-Caledonië en andere landen van de wereld. Het doel is het vormen van Javanese Diaspora International Network.

www.javaansleren.mobi

Een speciaal ontwikkelde smartphone website om de Javaanse taal (Javaans van Java en het Surinaams Javaans) te leren waar en wanneer het men uitkomt.

Het idee is ontstaan om ook het Sranan Tongo mobiel aan te bieden.

Taal is verweven met cultuur, met mensen en hun geschiedenis. Het is essentieel om je te uiten en om kennis en cultuur over te dragen (Unesco).

Reinier Kromopawiro studeerde Publiciteitsvormgeving aan de Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam (nu Willem de Kooning Academie) en Indonesische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (nu Universiteit Leiden). 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM