Uitgebreid zoeken

Verschillende vormen van NGO autoriteit

Waarom hadden NGOs een invloedrijke rol in deze periode? In het algemeen hebben NGOs drie vormen van autoriteit waarop ze legitimiteit voor hun activiteiten kunnen baseren. Het archiefmateriaal over het Nansenpaspoort toont deze alle drie: expertise, logistieke en morele autoriteit. Ten eerste waren NGOs experts. Omdat NGOs hulpverleners waren, kenden ze de praktijksituatie het best. NGOs rapporteerden daarover. Zij schreven verslagen over de bestaande problemen. Ze produceerden kennis over aantallen en gaven mogelijke beleidsoplossingen. Zodoende positioneerden zij zichzelf als experts. Dit creëerde gezag en rechtvaardigde hun rol als belangrijke spelers.

Een tweede vorm van autoriteit die je terug ziet komen in het archiefmateriaal was de morele autoriteit. Op basis van de morele argumenten claimden NGOs gezag. Om hun morele autoriteit te vergroten, hadden NGOs verschillende strategieën. Bijvoorbeeld door het voeren van campagnes met kinderen in de hoofdrol. Het tonen van kwetsbare en hongerige kinderen wekte sympathie op bij het publiek en oefende zo druk uit op de politiek. NGOs baseren een invloedrijke en belangrijke rol op deze vorm van morele autoriteit.

De derde vorm van autoriteit was de logistieke rol van NGOs. NGOs konden bijwijlen een beroep doen op de publieke opinie en deze mobiliseren. Zo is in verschillende documenten van de NGO Near East Relief bijvoorbeeld te lezen dat ze vonden dat ze grote grote invloed uitgeoefend te hadden op de publieke kennis en opinie. Bovendien werd de logistieke autoriteit nog vergroot doordat NGOs in 1920 de grootste hulpverleners waren. Het was niet de staat, maar de NGOs die de hulpverlening faciliteerden voor Russische vluchtelingen. Ook dit bepaalde dat NGOs belangrijke spelers waren.

Afbeelding: Campagnemateriaal Save the Children 1922.

Bron : Archief ICRC in Geneve in: Documents présenté lors de la conference international <Pour La Russie>, Geneve, Septembre 1922

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM