Uitgebreid zoeken

Tjalie Robinson

Fragment uit de documentaire "Ik ben een Indo ja, en zo wil ik leven...." Tjalie Robinson (1911-1974)
Samenstelling: Ida Does, Marco Markovsky en Wim Willems, 2009

Elke nieuwkomer ondergaat vroeg of laat cultuurschokken. De levenswijze in het nieuwe land van vestiging wordt onontkoombaar vergeleken met dat van voorheen. Dat gold ook voor de Indische schrijver en journalist Tjalie Robinson, die in de zomer van 1954 met zijn gezin in Amsterdam neerstreek. In verschillende kranten deed hij heet van de naald verslag van zijn eerste impressies in het land waaruit zijn vader ooit de wijk had genomen naar het koloniale Indië. Net als in het naoorlogse Indonesië slenterde Tjalie door de straten van de stad, sprak hij met mensen en verwoordde hij namens tienduizenden lotgenoten wat het betekende om de overstap te maken van de tropische Archipel naar het land achter de duinen. Hij deed dat met de brille die zo kenmerkend is voor zijn unieke schrijverschap.

Meer over Tjalie Robinson


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM