Uitgebreid zoeken
volksklasse vrouwen in Paramaribo
De auteur deed in 1990-1991 onderzoek met Creoolse vrouwen uitde lagere klasse in Suriname en promoveerde hierop in 1992 aande uiniversiteit van Californië te Los Angeles, onder de titel:'I am Gold Money'. Dit is de bewerkte vertaling van ditproefschrift, waarin een beeld wordt geschetst van de manierenwaarop Creoolse vrouwen over zichzelf denken. Een van deopvallende kenmerken van de Afro-Surinaamse volkscultuur is hetopenlijke en gevarieerde repertoire aan seksuele gedragingen enstijlen waarop in eigen kring geen stigma rust. Zo hebben veelvrouwen seksuele relaties met zowel mannen als vrouwen, hetzogenaamde mati werk.
Wekker, Gloria
boek
1994
mati's / seksualiteit / biseksualiteit / relaties / gender / lagere klasse / zwarte vrouwen / etniciteit / Suriname / proefschrift
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM