Uitgebreid zoeken
Voorbij de onschuld : het debat over de multiculturele samenleving
In deze ingekorte en geactualiseerde bewerking van haar proefschrift 'The standpoint in question : situated knowledges and the Dutch minorities discourse' (1997) analyseert de auteur het nieuw realisme, de tegenstemmen hierop, de retorische strategieën die worden gebruikt in de discussies over de multiculturele samenleving. Daarnaast een vertooganalyse van Philomena Esseds 'Inzicht in alledaags racisme'. Tot besluit introductie van een nieuw genre, dat van de heterogeniteit.
Prins, Baukje
boek
2000
constructiedenken / theorieën / retorica / allochtonen / multicultureel / Nederland
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM