Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenbeleid

[title]

Wetten en regels bepalen in hoge mate welke positie migranten in de samenleving innemen. Vóór de 19de eeuw kende Nederland geen landelijk Vreemdelingenbeleid. Eeuwenlang waren er dus geen algemene regels voor het toelaten of het uitzetten van vreemdelingen. De eerste Vreemdelingenwet stamt uit 1849, toen voor het eerst officieel werd vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie als ongewenst werden beschouwd. Ook werd pas in de 19e eeuw bij wet geregeld wie Nederlander was en wie vreemdeling.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM