Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenpolitie / Gemeentepolitie

Een uitvloeisel van de Wet Toezicht Vreemdelingen uit 1918 was de vorming van aparte afdelingen Vreemdelingenpolitie bij de gemeentepolitie in de wat grotere plaatsen. Deze kunnen waardevolle informatie over vreemdelingen bevatten. Zo zijn in Leiden, naast de reeds genoemde registratie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Haag, vrijwel alle dossiers over vreemdelingen bewaard gebleven. Deze circa 4000 dossiers (over de periode 1918-1945) zijn zeer gevarieerd en interessant. Ze bevatten niet alleen correspondentie tussen overheden, maar ook brieven van immigranten en van autochtonen die aandringen op het afgeven van een verblijfsvergunning of juist de wens uitspreken dat een vreemdeling over de grens wordt gezet. Verder komen de meest uiteenlopende categorieën vreemdelingen erin voor: onder andere Hongaarse, Oostenrijkse en Duitse transport- of vakantiekinderen (in de jaren ’20) en de plaatselijke comités die de komst van vele duizenden van de kinderen regelden; jaarlijkse tellingen van Chinezen; honderden uitgebreide dossiers over Duitse dienstbodes, Italiaanse terrazzowerkers en joodse vluchtelingen; buitenlands personeel van de universiteit en bezoekers van wetenschappelijke congressen.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM