Uitgebreid zoeken
Vrouw nu
Bevat de resultaten van het Trouw-onderzoek 'De staat van de vrouw' naar de situatie van (allochtone) vrouwen in het begin van de 21ste eeuw. Aandacht voor onder andere de combinatie van werk en zorgtaken, sollicitatieplicht, vrouwen in de bijstand en de wao, inkomen uit een eigen bedrijf, het glazen plafond, de vrouwenbeweging, emancipatie van mannen. Alle artikelen verschenen eerder in het dagblad Trouw.
boek
2001
emancipatie / feminisme / betaalde arbeid / zorgarbeid / inkomen / sociale zekerheid / WAO / glazen plafond / vrouwen in mannenberoepen / allochtonen / meiden / IIAV / internationale vrouwendag / 21e eeuw / Nederland
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM