Uitgebreid zoeken
Vrouwen in actie" : fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten
Twaalf vrouwen van de Socialistische Fractie in het Europees Parlement vertellen voor welk specifieke thema op het gebied van de positie van vrouwen ze zich politiek inzetten. Bevat tevens een lijst van de verslagen van de Commissie Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen 1999-2004; een lijst van de leden van de PES die (plaatsvervangend) lid zijn van Commissie Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen; percentage van de gekozen vrouwen in de nationale parlementen van de 25 lidstaten van de EU en het Europees Parlement.
boek
2004
volksvertegenwoordigers / gelijke behandeling / emancipatie / politieke participatie / arbeidsmarkt / arbeidsomstandigheden / sociale zekerheid / gender mainstreaming / genderbudgeting / geweld / slachtoffers / discriminatie / seksualiteit / voortplanting / borstkanker / landbouw / wetgeving / beleid / Europees Parlement
Brussel
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM