Uitgebreid zoeken
Vrouwen en informatie : de eerste najaarslezing van de Vrouwenbibliotheek Utrecht, 21 september om 19.30 uur
Verzameling eerder verschenen artikelen waarin de geschiedenis van de afgelopen 15 jaar wordt geschetst van 1) ideeën over emancipatie en de positie van vrouwen, 2) vrouweninformatievoorziening en 3) de mogelijkheden van Internet voor vrouwen. De reader werd uitgegeven als achtergrond bij een lezingenprogramma. De lezingen zijn nietin de reader opgenomen.
boek
1999
informatievoorziening / internet / emancipatie / allochtonen / bundel
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM