Uitgebreid zoeken
Vrouwen & meisjes : beleidsplan vrouwen emancipatie
Weerslag van een plan voor verdere beleidsontwikkeling op het gebied van vrouwenemancipatie, ten behoeve van integratie van vrouwenemancipatie in alle beleidsterreinen van de gemeente Amsterdam.
boek
1986
emancipatiebeleid / gemeentelijk beleid / allochtonen / autochtonen / emancipatie / economische zelfstandigheid / personeelsbeleid / seksueel geweld / vrouwen / meisjes / hulpverlening / onderwijs / volwasseneneducatie / kinderopvang / maatschappelijk werk / volkshuisvesting / ruimtelijke ordening / kunsten / sporten / Noord-Holland / Nederland / 1980-1989 / werkplan
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM