Uitgebreid zoeken
Vrouwengeschiedenis in beeld
Aan de hand van foto's, teksten, advertenties, statistieken en spotprenten geeft dit boekje een beeld van vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten in de periode 1900-1960. Het beschrijft de kiesrechtstrijd, vrouwenarbeid tijdens de naoorlogse jaren, de positie van zwarte vrouwen in de Verenigde Staten en de tweede feministische golf in de jaren zestig.
Winkel, Karin / Kontaktadres Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis
boek
1989
vrouwenbewegingen / emancipatie / vrouwenkiesrecht / vrouwenarbeid / zwarte vrouwen / Nederland / Verenigde Staten / 20e eeuw / fotoboek / statistiek
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM