Uitgebreid zoeken
Vrouwenstudies sociale wetenschappen 1987-1988
Onderwijsprogramma van de Vakgroep Vrouwenstudies Sociale Wetenschappen. De volgende onderwerpen komen aan bod: een gefeminiseerde samenleving: over verschuivingen binnen feministische utopieën; exotica: lady meets difference; racisme-seksisme: overeenkomsten en verschillen in theorievorming.
affiche
1987
sociale wetenschappen / feminisme / feministische filosofie / racisme / seksisme / theorieën / onderwijs / Nederland
Amsterdam
onbekend
Aletta
via de website van Aletta.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM