Uitgebreid zoeken

Waar past het in het curriculum?

In het drukke examenprogramma voor geschiedenis in de bovenbouw van HAVO en VWO lijkt het lastig voor een Spoorzoekersproject voldoende ruimte te maken. Het is echter goed te koppelen aan de tijdvakken 9 en 10: veel migratieverhalen die leerlingen zullen onderzoeken, hebben te maken met historische thema’s uit de 20e-eeuw (twee wereldoorlogen, dekolonisatie, totalitarisme, Koude Oorlog, globalisering etc.). Het is goed mogelijk de leerlingen het project bijvoorbeeld als praktische opdracht voor het schoolexamen te laten uitvoeren. Dan is er waarschijnlijk meer ruimte in een voorexamenjaar dan in het examenjaar. In de onderbouw van HAVO en VWO past het project goed in het programma in de derde klas, bijvoorbeeld als verdieping bij een van de bovengenoemde thema’s.

Het curriculum in de bovenbouw van het VMBO bevat vooral 20e-eeuwse thema’s, waar het project goed in te passen is. Juist voor deze leerlingen is het prettig een thema uit te diepen door te ‘doen’. In de eerste en de tweede klas (van alle niveaus) kan een gebrek aan kennis van deze periodes lastig zijn voor leerlingen; daar kan bij het inrichten van de opdracht en de beoordeling natuurlijk rekening mee worden gehouden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM