Uitgebreid zoeken

Wat kan ik doen om de werkdruk te beperken?

 • Maak gebruik van de planningen, instructies en ander materiaal van bestaande projecten van andere scholen [zie map ‘Materiaal docenten’]
 • Begin klein, met één klas of enkele leerlingen en bouw je doelen en omvang later uit
 • Doe deze projecten meerdere jaren achtereen
 • Laat leerlingen in groepjes samenwerken
 • Gebruik (bestaande) rubrics en een standaardformulier bij de beoordeling [zie onderdeel Beoordelen binnen een spoorzoekersproject]
 • Laat leerlingen elkaar in kleine groepjes peer-feedback geven bij tussenstappen
 • Laat leerlingen elkaars werk beoordelen aan de hand van de rubrics voordat je het werk zelf als docent beoordeelt. Laat de kwaliteit van hun beoordeling voor 5% of 10% meetellen in hun eigen cijfer
 • Laat leerlingen zoveel mogelijk zelf doen en verdeel taken en verantwoordelijkheden onder hen, bijvoorbeeld ook bij het maken van een tentoonstelling in de klas of op school
 • Geef stagiaires specifieke taken die passen bij hun leerdoelen
 • Vorm samen met andere collega’s een Professionele Leergemeenschap en formuleer leerdoelen voor je eigen ontwikkeling als docent, waarmee je een deel van je professionaliseringstijd kunt inzetten bij deze activiteiten
 • Werk in een digitale omgeving  (bijvoorbeeld Google Classroom), waardoor alles overzichtelijk in dezelfde omgeving zit, collega’s kunnen bijdragen. In Google Forms kunnen filmpjes en opdrachten worden geïntegreerd.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM