Uitgebreid zoeken

Wat is een Spoorzoekersproject

Met Jonge Spoorzoekers doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een migratieverleden in hun eigen omgeving. Aan de hand van privéfoto's bevragen de leerlingen iemand uit hun familie- of kennissenkring over wat migratie voor hun dagelijks leven betekende. Zij plaatsen dit in een ruimere historische context en presenteren dit aan elkaar en/of de buitenwereld.

In Spoorzoekersprojecten gebruiken leerlingen oral history voor het zoeken naar sporen (verhalen) over migratie in 
hun eigen familie of omgeving onderzoeken leerlingen de impact op het leven van de geïnterviewde aan de hand van 
foto’s over het dagelijks leven 
proberen leerlingen deze verhalen te plaatsen in een ruimere historische context (van het 
land van herkomst in de tijd van vertrek en Nederland in de tijd van aankomst) 
presenteren en delen leerlingen hun werk in de klas, op school en/of in het lokale 
archief en/of op internet.

Spoorzoekersprojecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd tussen 2014 en 2017 door docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs voor VMBO, HAVO en VWO, van brugklasproject tot en met profielwerkstuk. Het zijn boeiende en leerzame projecten, die raken aan veel van wat met met algemeen vormend (geschiedenis)onderwijs willen.

“Ik heb verhalen gehoord van mijn vader, die hij mij nog nooit eerder had verteld. Ik wist niet dat hij vroeger zo ondernemend en vrolijk was”.

“Mijn oma is trots op haarzelf en op mij, omdat ik haar leven als pionier in de Noordoostpolder heb vastgelegd.”

“Dit is het vetste dat ik ooit voor school heb gedaan”. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM