Uitgebreid zoeken

Wat zijn rubrics en waarom zijn deze geschikt voor Spoorzoekersprojecten?

Rubrics zijn geschikt voor het beoordelen complexe taken met verschillende leerdoelen, zoals Spoorzoekersprojecten. Bij elk leerdoel worden vier niveaus beschreven van wat leerlingen doen, van hoog naar laag. Deze beschrijvingen zijn ieder voor zich weliswaar enigszins globaal, maar samen geven deze toch een vrij betrouwbaar oordeel.

Anders dan een opsomming van beoordelingspunten en afvinklijstjes, maken rubrics aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging en wat ze zouden kunnen doen om het te verbeteren. Daardoor:

  • geven ze effectievere feedback dan alleen een cijfer omdat leerlingen in een oogopslag kunnen zien wat ze al (goed) doen en wat volgende stappen kunnen zijn
  • kan een docent efficiënter werken dan telkens opnieuw een toelichting schrijven bij een cijfer
  • is de beoordeling transparanter omdat voor leerling dezelfde rubrics worden gebruikt.

Rubrics zijn daardoor geschikt voor summatieve én formatieve (diagnostische) toetsing.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM