Uitgebreid zoeken

Wel of geen aandacht in de lessen voor de historische context?

Er lijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de kwaliteit van de werkstukken en kennis van de historische context van tijd en plaats van herkomst en van Nederland in de tijd van aankomst. Omdat de geïnterviewden in een klas uit veel verschillende plekken komen en omdat de migratie op verschillende tijdstippen plaatsvond, is het vrijwel ondoenlijk om klassikaal alle benodigde contextkennis te bespreken en aan te bieden. Wel kan de docent

  • suggesties doen voor het zoeken van de juiste informatie, bijvoorbeeld op www.vijfeeuwenmigratie.nl , documentatie in de schoolbibliotheek en dergelijke;
  • de geschiedenis van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog behandelen in de klas.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM