Uitgebreid zoeken

Wel of geen subsidie

Het beleid van de overheid is uitermate belangrijk voor de mate waarin migranten organisaties opzetten. In sommige landen is het opzetten van migrantenorganisaties bijvoorbeeld verboden. Soms geldt dit voor alle organisaties, soms alleen voor politieke. In Nederland zijn zulke organisaties na de Tweede Wereldoorlog niet verboden, hoewel bij Indische Nederlanders bepaald ook niet aangemoedigd. Pas vanaf de ' 60 werden migranten gestimuleerd om zich te organiseren en kregen zij zelfs subsidies om dat mogelijk te maken. Migrantengroepen met achterstanden kregen eerder subsidie dan wie het goed leek te gaan. Zo kregen Chinezen in Nederland aanvankelijk geen subsidie, maar bijvoorbeeld Turken wel.


Organisaties die niet zijn opgezet door migranten, maar wel op hen zijn gericht, kunnen initiatieven uit eigen kring overbodig maken. Tussen het beleid van de overheid en migrantenorganisaties bestaat een soort klokvormig verband. Zodra overheden organisaties verbieden, wordt hun ontstaan belemmerd. Wanneer overheden en aan elkaar verwante organisaties teveel initiatieven ontwikkelen, ontstaat er concurrentie. Dat kan hun ontwikkeling en continuïteit frustreren. Ergens tussen deze uitersten krijgen organisaties kansen zich te ontplooien.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM