Uitgebreid zoeken

Wel of niet presenteren en hoe dan?

Spoorzoekersprojecten leveren veel interessant materiaal op. De docent die dit materiaal beoordeelt en dan terug geeft aan de leerlingen, laat prachtige kansen liggen tot gesprekken in de klas over overeenkomsten en verschillen, betekenis van migratie voor nu en in de toekomst, onderzoek doen etc.  Er zijn verschillende manieren om de opbrengsten met elkaar te delen:

  • Tentoonstelling archief, museum, buurthuis, op school, in de klas, bijvoorbeeld van foto’s met QR-codes met toegang tot fragmenten uit de interviews, commentaar van de leerling, bijbehorende muziek etc;
  • Digitale ‘tentoonstelling’;
  • Leerlingen in groepjes met behulp van een beoordelingsformulier en rubrics peer-feedback laten geven en een voorstel doen aan de docent voor de beoordeling. Daarmee bekijken zij elkaars werk serieus. Een dergelijke beoordelingsronde kan bijvoorbeeld worden afgesloten met een klassengesprek. [Zie ook het onderdeel over Beoordelen binnen een spoorzoekersproject]
Zie ook het onderdeel: Hoe presenteer je de resultaten. 

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM