Uitgebreid zoeken
werelddiakonaat collecte t.b.v. vluchtelingen
Affiches
1983-02-06
Vluchtelingenhulp/Religie
Middelburg
Zeeuwse Bibliotheek
via de website van Zeeuwse Bibliotheek.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM